Sığırlarda Isı Stresinin Embriyo Transferi ve Suni Tohumlama Sonrası Gebelik Oranları Üzerine Etkileri


Creative Commons License

BARAN A., ÖZDAŞ Ö. B.

Turkiye Klinikleri J Reprod Artif Insemin-Special Topics, vol.1, no.1, pp.19-22, 2015 (Scopus)

Abstract

Heat stress causes infertility in cattles and represents a major source of economic loss. Dairy cattle are particularly sensitive to heat stress because of the metabolic heat produced in lactating cows. Pregnancy rates after artificial insemination and embryo transfer in lactating dairy cattle are decline during hot seasons. Decrease in conception rates of lactating cows is probably due to an inability to maintain a normal body temperature because of a high rate of internal metabolic heat production associated with high production of milk. In contrast, non-lactating heifers are more likely to have a higher critical environmental temperature which body temperature is elevated, but not to the point where fertility is diminished. In this review focuses on the effects of heat stress on reproduction in cattle.

Isı stresi sığırlarda infertiliteye neden olan önemli ekonomik kayıplardan birisi olarak sunulmaktadır. Süt sığırcılığında laktasyondaki inekler metabolik olarak üretilmiş olan ısı nedeniyle ısı stresine duyarlıdırlar. Sıcak mevsimlerde laktasyondaki sütçü ineklerde embriyo transfer ve suni tohumlama sonrası gebelik oranları düşmektedir. Laktasyondaki ineklerin gebelik oranlarının düşmesi, yüksek süt verimi ile birlikte artan iç metabolik ısı artışından dolayı normal vücut ısısını muhafaza etme yeteneğinden yoksun olması neden olabilmektedir. Buna karşılık, laktasyonda olmayan düveler vücut ısısının yükseldiği daha yüksek kritik çevre ısısına ulaşsalar dahi fertilitelerinde düşme gerçekleşmez. Bu derlemede sığırlarda ısı stresinin üreme üzerine olan etkileri üzerine odaklanılmıştır.