Mora'nın İstirdâdına Dair Bir Kayanak Değerlendirmesi ve Nâdir"in Vâkı"ât-ı Gazavât"ı


SARIKAYA H. , GÖGER V.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sa.20, ss.1-32, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-32

Özet

Osmanlı İdaresine tam olarak II. Bayezid devrinde giren Mora Yarımadası'nı 1699 Karlofça Antlaşması ile terk etmek zorunda kalmış, 1715 yılında ise yeniden kontrolüne almıştı. Mora'nın bu yeniden fethini konu alan bazı eserler günümüze ulaşmıştır.

Bu makalenin ilk kısmında; 18. yüzyılın başlarında Mora'nın Osmanlılar tarafından yeniden fethi ile ulaşılabilen kronikler arasında bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci kısımda ise; 1715 Mora'nın istirdadını 1716'daki Avusturya ile Varadin'deki mücadeleyi ve Mora etrafında gelişen 1717 muharebelerini anlatan Nâdir'in Vâkıât-ı Gazavât adlı eseri takdim edilmiştir.

Fully incorporated to the Ottoman administration at the reign of Bayezid II, the Ottomans ceded the Morea in the Treaty of Karlowitz in 1699. However, it regained the control in 1715. Some works on the re-conquest of Morea have survived to the present.

The first part of this paper makes a comparison on the available choricles about the re-conquest of the Morea by the Ottomans. The second part deals with the re-conquest of the Morea in 1715, the war of Varandin between the Ottomans and the Austrians in 1716 and it also introduces the work of Nâdir titled Vâkıât-ı Gazavât which narrates the battles fought around the Morea in 1717.