Çağdaş Türk Düşüncesi İçerisinde Hilmi Ziya Ülken


BULUT Y.

TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.499-516, 2008 (Peer-Reviewed Journal)