Kendini Kesen Kız Ergenlerde Babayla İlişkinin Cinsel Dürtü Organizasyonundaki Rolünün Projektif Testlerle Değerlendirilmesi


Çıtakbaş A., Pirim Düşgör B.

5. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.30-31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-31

Abstract

Bu çalışmanın konusu, kız ergenlerin babalarıyla olan ilişkilerinin niteliğinin cinsel dürtü organizasyonlarına nasıl etki ettiğinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, cinsiyeti kız olan, her iki ebeveyni de hayatta olan, bir veya birden fazla kez kendini kesme girişimi bulunan ve psikiyatrik takibi devam eden 15-19 yaş arası 12 ergenle klinik ön görüşme yapılmış, Rorschach ve Tematik Algı Testi uygulanmıştır. Öngörüşme ve test bulgularından sağlanan bilgiler ışığında, kendini kesen kız ergenlerde cinsel dürtünün organize edilmesinde ve ödipal arzunun bastırılmasında güçlük yaşandığı, kendini kesme eyleminin otoerotik bir faaliyet olarak deneyimlendiği sonucuna ulaşılmıştır. İdeal şartlarda çocuğun zihinsel dünyasına yaşamın ilk yılında giren baba, çocuğun kendisini etkileşimli olarak gören biriyle özdeşleştirici bir ilişkiye girebilmesi açısından benlik yapılanmasına olumlu etki eder. Diğer yandan, özellikle ilk yıllarda babanın yokluğunun veya kaybının, bebeğin saldırganlığı modüle etme kapasitesini zayıflattığı bilinmektedir. Kendini kesme davranışı gösteren kızların babalarına karşı geri çekilmiş oldukları veya onları reddettikleri fark edilmiştir. Ergenlik döneminde ödipal çatışmanın yeniden canlanmasıyla beraber ergenin bilinçdışı ensestüel fantazileriyle başa çıkmak için kullandığı savunmalar cinselleşen yeni bedenin şartlarında yetersiz kalabilir. Bu noktada kendini kesme eylemi, bastırılamayan ödipal arzulardan uzaklaşma ve bedenin kontrolünü yeniden ele alma çabası olarak yorumlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kendini Kesme, Ergenlik, Cinsel Dürtü, Babasallık, Rorschach Testi, Tematik Algı Testi Keywords: Self-Cutting, Adolescence, Sexual Drive, Paternity, Rorschach Test, Thematic Apperception Test