Akhisar Yöresindeki Kekik ve Tütün Üretiminin Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması


OKAN T. , Şafak İ.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.187-206, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 54 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.187-206

Özet

Orman kaynaklarının yerine getirdiği işlevlerden biri de Odun Dışı Orman Ürünleri üretimidir. Odun Dışı Orman Ürünleri üretimiyle kırsal kesimin gelir düzeyinin yükseltilebileceği öngörülmektedir. Ayrıca Odun Dışı Orman Ürünlerinin biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığı düşünülmektedir.

 

Bu çalışmada, Manisa Akhisar’da geleneksel tarıma alternatif ürünler olarak görülen tıbbi ve aromatik bitkilerden kekik üretimi ile yörede yıllardır süregelen tütün üretiminin ekonomik açıdan karşılaştırılması yapılmıştır. Mikroekonomik analiz İç Karlılık Ölçütü kullanılarak, makroekonomik analiz ise Katma Değer Ölçütü yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

ABSRACT

One of the functions of forest resources is Non-Wood Forest Products. It is considered that Non-Wood Forest Products will increase the income of people in rural area. Furthermore, it is also believed that Non-Wood Forest Products will effectively preserve and improve the biodiversity.

In this study, thyme, a medical and aromatic product which is an alternative to the traditional agricultural products, and tobacco are examined and compared in economic terms, in Akhisar, Manisa. Microeconomic analysis was made by using Internal Rate of Return and macroeconomic analysis was done by using Value Added criteria.

Keywords:Rural Development, Non-Wood Forest Products, Thyme, Tobacco