İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Eğilimleri 1967-2008: Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi" (2009). Dilek Kayaoğlu, Hülya."İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Eğilimleri 1967-2008: Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi" Türk Kütüphaneciliği, 23(3) 535-562.


Dilek-Kayaoğlu H.

Türk Kütüphaneciliği, vol.23, no.3, pp.535-562, 2009 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Türk Kütüphaneciliği
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.535-562
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The main purpose of this study is to identify and discuss the research trends in the

Department of Information Management, Istanbul University through content analysis

of the graduate theses which were submitted to the Department for the period from

1967-2008. In order to achieve this purpose, firstly, a total of 58 master’s and PhD

theses were investigated in terms of organization context, topic, method and the data

collection techniques for period from 1995 to 2008. The classification schemes for

topics and research methods of LIS used in the content analysis were those based on

Jarvelin and Vakkari's. Apart from the master’s and PhD theses, the data provided in

the article written by Yontar (1995) has also been referred to obtain pertinent findings

for the period from 1967-1994. These data sources have provided an opportunity to

compare the obtained results and helped to determine trends. The overall findings

reveal that the total number of theses has tripled over the last 15 years. Although it is

encouraging to see the increase in the numbers, a strong interest in certain

subcategories (in terms of organization context, topic, and method) can be seen as a

problem. The article also discusses the reasons for this problem.

 

Dergide yayımlanan makaleler "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)" ve "TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals (DOAJ)" da yer almaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ndeki araştırma eğilimlerini, 1967-2008 yılları arasında tamamlanmış lisansüstü tezlerini içerik analizi yöntemiyle inceleyerek belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, öncelikle 1995-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yapılmış 58 lisansüstü tezinde incelenen örgüt türleri, ana ve alt konular ile kullanılan araştırma stratejileri (yöntem türleri) ve veri toplama teknikleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu amaçla Jarvelin ve Vakkari (1990; 1993) ’nin içerik analizi modeli kullanılmıştır. 1967-1994 yılları arasında yapılmış tezler, Yontar (1995) tarafından daha önce içerik analizi yöntemiyle incelendiğinden bu araştırmada tekrar analiz edilmemiş; fakat, Yontar’ın 1967-1994 yılları arasındaki döneme ilişkin olarak elde ettiği bulgular, 1995-2008 dönemiyle karşılaştırma yapmak üzere kullanılmış; böylece, hem dönemler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar belirlenmeye, hem de Bölüm’ün araştırma eğilimlerine/karakteristiklerine toplu bir bakış (1967-2008) sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın genel sonuçları