Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 09/11/2015 gün, Sayı:99545775-100-E.61940 sayılı yazısı ile Derya Toprak SAn. A.Ş. aleyhine Maden Kanununun 12/5. Maddesi uyarınca vermiş olduğu 2.183.949,36 TL idari para cezası uygulamasına itiraz ile ilgilidir. Dosya No: 2016/2 Talimat (2015/1669 D.İş)


BAŞÇETİN A. , KILIÇ A. , TÜYLÜ S.

T.C. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, pp.5, İstanbul, 2016

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2016
  • City: İstanbul