An Architectural Design Studio Experience: Trace From The Subject To Objecl


Creative Commons License

Zülfikar H. C.

7th International Symposium for Architect Sinan, Edirne, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.238-244

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.238-244

Abstract

Constructing the foundations of the process of becoming architect, the first year architectural design sludio is the most important part ofarchileclural education. Conlemporary architectural design studios lend to move towards new approaches in which the process and method is shared with students and they experience more freedom during their education. Employing a similar dynamic approach, the Department of Architeclure at Tralqıa University develops new themes every year in order to increase the cognitive capacities of students, to encourage them to work their minds, eyes and hqnds in coordination, and to develop their abiliQ in transition from abstract to concrete and in the production oflhe visınl expression oftheir ideas. This stuğı is based on the experience ofthe first year design studio students during the fall semestre ofthe 20l0-20l ] education periods. Students used their own "trace" as a point ofdeparture. The purpose is to encourage students to question their own process ofcreaiion and seekfor uniqueness in their answers

Mimar olma sürecinin temellerinin atıldığı ilk yıl mimari tasanm stüdyoları, mimarhk eğitiminin en önemli parçasıdır. Mimarlık eğitimi önçesi farklı yön ve kalitelerde eğitim almış, farkh toplumsal altyapılardan gelen ve henüz mimari görüşleri de oluşmamış bireylerin bir aradahğı tasanm stiidyolarının zenginliğini ve aynl zamaıda zorluğunu ortaya koyar. Diğer taraftan iletişim ve etkileşimin en yoğun yaşandığı stiidyo ortamları günümüzün mimarlık eğitimi sorgulamaları içinde kuşkusuz odak noktasıdır. Bunun paralelinde mimari tasanm stiidyo ortamının kendi iç dinamikleri ve devingenliği sürekli 'yeni' yi aramayı ve sorgulamayı gerekli kılmaktadır. Bu çok bileşenli yapı içinde yeniyi üretilebilir kılmak ve yeni durumlara uygulayabilir hale getirmek stüdyo ortamlannın yapılandırılmasında önemli bir etken olmaktadır. Bu dinamik ortam içinde Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğı,encinin algı düzeyinin arttırrlması, akıl-göz-eli birlikte çalıştırabilmesi, soyut kavramdan somuta geçebilmesi ve görsel ifadeyi kurabilme yetisinin kazandınlması için her yıl yenilenen ve geliştirilen temalar kurgulanmaktadır. Bu bildiride 20l0-20l| öğretim yılı giz yanylı mimari projeye giriş stiidyosunda gerçekleştirilen deneyim paylaşılmaktadır.