MAG Kaynağı ile Birleştirilen Makina Parçalarının Mikroyapısal Özellikleri Üzerine Isıl İşlemin Etkisi


BEKÖZ ÜLLEN N., ERSOY M.

4. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, Gaziantep, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.1604-1612

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1604-1612
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

MAG welding method provides a great advantage, especially in the steel. It was used widely in many areas of industry such as automotive and machinery industries. The mechanical properties of the machine parts exposed to many loads after welding can be improved by heat treatment. In this study, the effect of heat treatment on the microstructural properties of carburized steel (16MnCr5) and structural steel (St37-2) couple joining with MAG welding was investigated. For this purpose, diameter of 30 mm carburized steel with diameter of 8 mm structural steel couple was welded with MAG. Welding process was performed using a 0.8 mm diameter SG2 welding in one pass. The welded parts were heat treated by carburizing at 935 °C for 60 min in propane and then after aging at 860 °C for 30 min. and hardened at 70 °C in oil. The tempering process was carried out at 160 °C for 30 min. The hardness tests were carried out before and after heat treatment of the welding parts, and the results were discussed in accordance with the microstructure of the welding zone. The results demonstrate that heat treatment process applied after welding is required to be made to improve the hardness distribution of welded joints, and achieve a proper microstructure.

Keywords: MAG welding, carburizing, microstructural properties, carburized steel, structural steel.

MAG kaynak yöntemi, özellikle çeliklerin kaynağında büyük üstünlükler sağladığından otomotiv ve makina sanayi gibi endüstrinin birçok alanında geniş çapta kullanılmaktadır. Kaynak sonrası birçok yüke maruz kalan makina parçalarının mekanik özellikleri ısıl işlem ile iyileştirilebilir. Bu çalışmada, MAG kaynağı ile birleştirilmiş semente çeliği (16MnCr5) ve yapı çelik (St37-2) çiftinin mikroyapısal özellikleri üzerine ısıl işlemin (sementasyon ve menevişleme) etkisi incelenmiştir. Bu amaç için çapı 30 mm olan semente çeliği ile çapı 8 mm olan kanca şeklindeki yapı çelik çifti MAG kaynak yöntemi ile kaynak edilmiştir. Kaynak işlemi tek pasoda ve 0,8 mm çapında SG2 kaynak teli kullanarak yapılmıştır. Isıl işlem için kaynak edilen parçalar; 935 °C’de propan ortamında 60 dak sementasyon işlemine tabi tutulmuş, ardından 860 °C’de 30 dak bekletildikten sonra 70 °C’de yağ ortamında sertleştirilmiştir. Numunelerin menevişleme işlemi; 160°C’de 30 dakikada yapılmıştır. Isıl işlemden önce ve sonra parçaların kaynak bölgelerinin mikroyapısal incelemeleri yapılmış ve sertlik taramalarına bağlı olarak tartışılmıştır. Sonuçlar, kaynak sonrası uygulanan ısıl işlem prosesinin, malzemelerin sertlik dağılımını iyileştirmek ve uygun mikroyapı elde etmek için gerekli olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: MAG kaynağı, sementasyon, mikroyapısal özellikler, sementasyon çeliği, yapı çeliği