Uluslararası Elektronik Hasta Kayıt Sistemleri, Hemşirelik Uygulamaları ve Bilgisayar İlişkisi


Creative Commons License

AY F.

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.51, sa.2, ss.131-136, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 51 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Gülhane Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.131-136

Özet

Modern sağlık bakım sistemi, sağlık bakım hizmeti verenlerin niteliğini ve niceliğini artırmak amacı ile bilgi ve iletişim teknolojisinin pek çok avantajını kullanır. Sağlık bakım kurumlarında, klinik bilgiyi kullanan en büyük grubu hemşireler oluşturur. Hemşirelik uygulamalarında bilginin gelişmesi için yeni teknolojilerin ve elektronik kayıt sisteminin kullanılması önemlidir. Bu makalenin amacı klinik alanda elektronik hasta kayıt sistemlerinin kullanımını, hemşirelik uygulamaları ile bilgisayar arasındaki ilişkiyi göstermektir.

Modern healthcare systems use many advantages of information and communication technologies in order to increase the quality and the quantity of the healthcare providers. In the healthcare organizations, nurses constitute the largest group using clinical information. Use of new technologies and electronic record systems are important in developing the knowledge in nursing practices. The aim of this article is to demonstrate the use of electronic patient record systems in clinical medicine and the relationship between nursing practices and computer.