The Laramans: The Exile of the Crypto Christian Albanians to Mihalic (1846-1848)


Ahbab Y.

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.55, pp.207-243, 2020 (AHCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES
  • Journal Indexes: Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Scopus, Index Islamicus
  • Page Numbers: pp.207-243
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The  19th  century  for  the  Ottoman  Empire  was  a  period  in  which  hopeless measures  were  taken  in  desperate  times.  With  the  implementation  of  the  Tanzimat Edict,  it  was  accepted  that  a  new  era  had  started  in  the  Ottoman  Empire.  The  Ottoman  Empire  had  difficulty  in  keeping  up  with  this  period.  As  a  matter  of  fact,  this new  era  has  brought  new  political  problems.  Especially  the  Serbian  and  Greek  revolts were  enough  to  render  the  Balkan  communities  take  this  out  revolt.  The  Tanzimat Edict  declared  in  this  period  was  unable  to  reduce  this  tension  in  the  society.  From this  perspective,  those  who  had  hidden  religion  have  exposed  themselves  after  the Tanzimat  Edict.  These  behaviors  that  take  this  out  society  have  take  this  out  attracted  a  harsh  response  from  the  conservative  sector.  The  Government  was  a  part of  the  effort  to  fulfill  the  requirements  of  the  Tanzimat  Edict.  However,  neither  the conservative  party  nor  the  European  states  were  easy  to  satisfy.  In  this  article,  the crypto  Christian  Albanians  who  exposed  themselves  and  the  following  events  were disclosed  with  Ottoman  archival  documents  as  well  as  domestic  and  foreign  sources.

Osmanlı  Devleti  için  19.  Yüzyıl,  umutsuz  zamanlarda  ümitsiz  tedbirlerin  alındığı  bir  dönem  olmuştur.  Tanzimat  Fermanı’nın  uygulanmaya  başlanmasıyla  birlikte Osmanlı  Devleti’nde  yeni  bir  dönemin  başladığı  kabul  edilmektedir.  Osmanlı  Devleti  bu  döneme  ayak  uydurmakta  zorlanmıştır.  Doğal  olarak  bu  yeni  dönem  yeni politik  sorunları  da  beraberinde  getirmiştir.  Özellikle  Sırp  ve  Yunan  isyanları,  Balkan topluluklarını  patlamaya  hazır  hale  getirmeye  yetmiştir.  Tam  bu  dönemde  ilan  edilen Tanzimat  Fermanı  da  toplum  içerisindeki  bu  gerilimi  azaltmaya  çare  olamamıştır.  Bu çerçeveden  bakıldığında  gizli  din  taşıyanlar  Tanzimat  Fermanı’nın  akabinde  kendilerini  ifşa  etmişlerdir.  Toplumun  sinir  uçlarına  dokunan  bu  davranışlar,  muhafazakâr kesimden  çok  sert  tepki  çekmiştir.  Hükümet  ise  Tanzimat  Fermanı’nın  gerekliliklerini  yerine  getirme  gayretindeydi.  Lakin  ne  muhafazakâr  kesim  ne  de  Avrupalı  Devletleri  memnun  etmek  kolay  olmamıştır.  Bu  makalede  gizli  Hristiyan  Arnavutların kendilerini  ifşa  etmeleri  ve  sonrasında  yaşananlar,  Osmanlı  arşiv  belgeleri,  yerli  ve yabancı  kaynaklar eşliğinde anlatılmıştır.