Bir Behçet hastasında gelişen sistemik Nocardia infeksiyonu


TABAK Ö. F., ÖZTÜRK R.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.6, no.2, pp.126-130, 2001 (SCI-Expanded)