Hypoplasia of cornu uteri in terrier bitch with mucometra


SABUNCU A. , TOYDEMİR T. F. , ÖZLEM ENGİNLER S., UÇMAK M., TÖRE D.

. Bosnian- Turkish Scientific Days,Sarojevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Şubat 2011

  • Basıldığı Ülke: Bosna-Hersek