Transjenik Teknolojide FITC ile İşaretlenmiş Mg/Al-NO3 Çift Tabakalı Hidroksit (LDH)


BAL K., ŞENTÜRK S., GÖK M. K. , Yağcıoğlu S. , DEMİR K. , PABUCCUOĞLU S. , ...Daha Fazla

9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Hatay, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.70-71

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Hatay
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.70-71

Özet

Sentetik çift tabakalı hidroksitler (LDHs) anyonik killer veya hidrotalsit benzeri bileşikler olarak adlandırılırlar ve kil minerallerinin özelliklerine son derece benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptirler. LDH’ların kimyasal bileşimleri genellikle (MII1-x MIIIx(OH)2]x+ [An-x/n.yH2O]x- olarak formüle edilirler. Burada MII and MIII sırasıyla iki değerlikli ve üç değerlikli metal katyonlarını, An- ise n-değerlikli anyonu gösterir. MIII katyonu Al3+, MII genellikle Mg2+, Ca2+, Zn2+ ve anyonik An- ise, Cl-, NO3-,CO32- vb. anyonlardır. LDH’lar sentez şartlarına bağlı olarak çeşitli parçacık büyüklüğünde (nano veya mikro büyüklüklerde) elde edilebilirler. Son yıllarda LDH’lar, bilhassa antikanser, antienflamatuar ve antikoagülan ilaçlar, antibiyotikler, vitaminler, enzimler, DNA ve diğerleri gibi bir çok biyolojik olarak aktif moleküller için taşıyıcı malzeme olarak araştırılmıştır. Moleküler yapılarında farklı anyonları ve katyonları içeren LDH’lar, DNA taşıma özelliklerine sahip olabilirler. LDH’ların yüzey fonsiyonelleştirilmesi, genellikle etiketlenmesi, sperm-aracılı gene transferinde (SMGT) büyük bir öneme sahiptir.

Bu çalışmada, LDH’ın SMGT’de kullanmak için fluoresein izotiyosiyanat (FITC) bileşiği ile etiketleme suretiyle yüzey fonksiyonelleştirilmesi amaçlandı. Bu amaçla, öncelikle, laboratuarımızda, parçacık boyutu 92.69 nm, polidisperslik indeksi (PDI) 0.142 ve zeta potansiyeli 51.9± 9.04 mV olan Mg/Al-NO3 LDH nanopartiküller (nLDH) sentezlendi ve karakterize edildi. Takiben, bu nLDH’ların yüzey fonksiyonelleştirilmesi FITC bileşiği ile etiketlenmek suretiyle gerçekleştirildi ve karakterize edildi.

Parçacık büyüklüğü yaklaşık olarak 100-1000 nm aralığında olabilen FITC ile işaretlenmiş nLDH’ların yüzey modifikasyonu ile hazırlanabildiği ve böylece SMGT esnasında gen taşıyan LDH’ların hücre içerisine girişinin gözlenmesinin de mümkün olabileceği sonucuna varıldı.

Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi tarafından BYP-2017-23682, 28733 ve TSG-2017-20659 proje numaralarıyla desteklenmiştir.