Distracting children during blood draw: Looking through distraction cards is effective in pain relief of children during blood draw


Inal S., KELLECİ M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.18, no.2, pp.210-219, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Abstract

Bu çalışma oyalama kartları bakarak yoluyla oyalama yöntemi etkisini araştırmaktır / Flippits ® kan beraberlik sırasında usule ağrı ve anksiyeteyi azaltmak için. Bu yöntemde biz oyalama ile çocukların dikkatini başka yöne
kartlar / Flippits ®. Flippits ® çeşitli göz alıcı resim ve şekiller oluşur. Sonra o dikkatle kartları inceler eğer o sadece cevap verebilir, kan beraberlik işlem sırasında kartları hakkında çocuklara sorular sordu.
Bu çalışma prospektif, randomize kontrollü bir çalışmadır. Örnek 6 ve 12 yaş arası 123 çocuk oluşturmuştur. Biz rastgele iki gruba konuları atanır. Grup 2 oyalama almış ise Grup 1, hiçbir müdahale yapılmayan
oyalama kartları / Flippits ® bakarak şeklinde. Ön usul ve prosedürel anksiyete ebeveynlerin ve gözlemcinin raporunda Çocuk Anksiyete ve Ağrı Ölçekler gelen kaygı ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Usul ağrı değerlendirildi
Yüzleri kullanarak Ağrı çocuk, ebeveyn ve gözlemci raporları tarafından Ölçeği-Revize. 
Sonuçlar işlem öncesi anksiyete anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Ancak, deney grubu kan beraberlik işlem sırasında kontrol grubuna göre önemli ölçüde daha düşük ağrı düzeyleri vardı. Ayrıca deney grubu kontrol grubuna göre önemli ölçüde daha düşük anksiyete düzeyleri.
This study aims to investigate the effects of distraction method by way of looking through distraction cards/Flippits® to reduce procedural pain and anxiety during blood draw. In this method we distract attention of the children with distraction cards/Flippits®. Flippits® consist of various eye-catching pictures and shapes. Then we asked the children questions about the cards during the blood draw procedure that he or she can only answer if he or she examines the cards carefully.
This study is a prospective, randomized controlled trial. The sample consisted of 123 children of ages between 6 and 12. We randomly assigned subjects into two groups. Group 1 received no intervention, whereas Group 2 received distraction in the form of looking through distraction cards/Flippits®. Pre-procedural and procedural anxiety was assessed using the anxiety scale from the Children’s Anxiety and Pain Scales by parents’ and observer’s report. Procedural pain was assessed using Faces Pain Scale-Revised by children, parent and observer reports.
Results show that pre-procedural anxiety did not differ signi?cantly. However, the experimental group had signi?cantly lower pain levels than the control group during the blood draw procedure. Also experimental group had signi?cantly lower anxiety levels than the control group.