Şeyhülislâm Molla Hüsrev’in Belâgatle İlgili Eserleri ve ‘Hâşiye ale’l-Mutavvel’i


ALAK M.

İslâmî İlimler Dergisi, Çorum, vol.6, no.2, pp.95-133, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: İslâmî İlimler Dergisi, Çorum
  • Page Numbers: pp.95-133
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

shAyKh Al-islAM MollA hUsrAV’s booKs on rheToriC AnD his

HâSHeya ala’l-Mutavval

AbsTrACT

Shaykh al-Islam Molla Husrav (d. 885/1480) was known his works on Islamic

Law/fıqh and methodology of fıqh. But, he had especially on tafsir and on kalam,

logic and rhetoric. His best known book on rhetoric is Hâshaye ala’l-Mutavval.

In this study briefly, we will explain the Molla Husrav’s books on rhetoric

at first. Than we will analyse his magnum opus Hâshaye ala’l-Mutavval on

aspect of state of belonging to him, its copies, the beginning of and ending of it,

time and reason of writing, contents, sources, method and style of it.

Keywords: Molla Husrav, Taftazani, Kazvini, Sakkaki, Rhetoric, Mutavval,

Nakdu’l-Afkar.

ÖZET

Şeyhülislâm Molla Hüsrev (ö. 885/1480), daha çok fıkıh ve usûl-i fıkıh alanlarındaki eserleriyle tanınmıştır. Ancak onun tefsir başta olmak üzere, kelâm, mantık ve belâgat ilimlerine dair çalışmaları da vardır. Molla Hüsrev’in belâgat ilimlerine dair çalışmalarının en hacimlisi ve en çok tanınmışı, Hâşiye ale’l-Mutavvel adlı eseridir. Makalede önce Molla Hüsrev’in belâgate dair olan diğer eserleri kısaca tanıtılacak, ardından Hâşiye ale’l-Mutavvel; adı, Molla Hüsrev’e âidiyeti, nüshaları, başı ve sonu, yazılış tarihi ve sebebi, muhtevâsı, kaynakları, metod ve üslûbu gibi çeşitli açılardan tahlil edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Molla Hüsrev, Belagat, Mutavvel, Nakdü’l-Efkâr.