Özdeğerlendirme Yapma Alt Yeterliliği Kapsamında Öğretmen Adaylarının Eylem Araştırması Yetkinliğinin Geliştirilmesi


SAYINSOY ÖZÜNAL B.

‘Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV –İSPİTE 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2014, ss.3

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.3

Özet

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Öğretmen Eğitim Bileşeni” adlı yayın uyarınca,  öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri çerçevesinde öz değerlendirme yapma alt yeterlilik ilkesi vurgulanmaktadır. Öz değerlendirme yapma ise, araştırmacı öğretmen kimliği ile ilişkilendirilmektedir. Çalışmada bu nedenle, öğretmen yetiştirme programlarının araştırmacı öğretmen kimliğini nasıl destekleyebileceğine ilişkin uygulama odaklı bir eylem araştırması tanıtılacaktır. Bu kapsamda, gerek Almanca Öğretmenlerinin staj dönemleri süresince ders içi gözlemlerinin uygulama odaklı eylem araştırması ile desteklenerek araştırmacı öğretmen kimliği edinmesi sürecinin nasıl yönetildiğine, gerekse her bir öğretmen adayının birer küçük uygulama araştırma projesi geliştirmesine ilişkin bir çalışma sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Almanca öğretmenlerinin yetiştirim sürecinde, öğretmen adaylarının eylem araştırmalarına yönelik olarak sorun belirleyebilme, keşifte bulunma, veri toplama, analiz etme ve genel plan oluşturma aşamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar tanıtılacaktır. Buradan yola çıkarak, öğretim süreçlerine eleştirel bir gözle bakabilecek araştırmacı öğretmen adaylarının yetiştirilmesi süreci ele alınacaktır.