Mediastinal emphysema after free ascent training: A case report


Creative Commons License

Çevik N. G. , Erelel M. , Toklu A. S.

South Pacific Underwater Medicine Society 46. Scientific Meeting, Denpasar, Indonesia, 21 - 27 February 2021, pp.26-27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Denpasar
  • Country: Indonesia
  • Page Numbers: pp.26-27

Abstract

Introduction

Free ascent is a procedure where the diver surfaces by continuously exhaling the air in the lungs, in case of emergency. It is controversial to include the free ascent practice in the syllabus of recreational or professional diving training and there is no consensus among certification agencies and the policy differs considerably. It is known that health related risk of free ascent is pulmonary barotrauma that can be presented in different forms. Here we report a case with mediastinal emphysema after free ascent training practice.

 

Case

A 27 years old young man enrolled a program for professional diving training after fitness to dive examination. After receiving necessary theoretical training, he started being trained for underwater skills. He made a dive to the depth of 7,2 meters to exercise scuba unit removal & replacement, after he completed other basic open water skills during his previous 6 dives. He made a free ascent at 30th minutes of his dive from 7.2 meters. He reported that his ascent rate was faster since 4 kg of his weights remained in the pocked of his BC left at the bottom. Then he breath-hold dived and grid on his equipment to move shallower depth. He repeated the free escape from 4 meter depth twice and his friends noticed the chances in his voice tone after surfacing, although he didn’t have a complaint. After a while he felt a discomfort and swelling in his throat, and there was a chest pain when he leaned forward. Crepitation at subclavicular region spreading up to the neck was detected in the physical examination performed next day. A large mediastinal emphysema was confirmed by chest CT. The control chest CT revealed no pathology and he started diving again 6 month after the incident.

 

Conclusions

Free ascent practices in dive training should be questioned since it may be a potential risk for pulmonary barotrauma. A diver, who had barotrauma because of a provocative reason such as fast ascent, may return to diving after full recovery of lungs.   

Giriş

Serbest çıkış acil durumlarda dalgıçların nefes vererek yüzeye gelmesi işlemidir. Uygulamalı serbest çıkış eğitimlerinin sportif ve profesyonel dalış eğitimleri müfredatına dahil edilmesi tartışmalı olup, dalış eğitimi veren kuruluşların yaklaşımları arasında anlamlı farklar mevcuttur. Serbest çıkışın değişik formlarda kendini gösteren akciğer barotravması riski taşıdığı bilinmektedir. Bu bildiride serbest çıkış eğitimleri sırasında ortay çıkan bir mediastinal amfizem olgusu sunulacaktır.

Olgu

Yirmi yedi yaşında geç bir erkek dalışa uygunluk raporu aldıktan sonra profesyonel dalış eğitimi veren bir programa katılmıştır. Teorik eğitimlerden sonra sualtı becerilerini kazanmak üzere pratik eğitimlere başlamıştır. Daha önceki altı dalışında temel sualtı beceri eğitimlerini tamamlayan dalgıç, 7,2 metre derinliğe scuba donanımını çıkarıp giyme egzersizleri yapmak için dalış yapmıştır. Dalışının 30 dakikasında 7,2 metreden serbest çıkış yapan dalgıç, kullandığı ağılığın 4 kg ı denge yeleğinin cebinde kaldığı için biraz hızlı çıktığını ifade etmiştir. Sonrasında nefes tutarak dalış yapıp donanımını kuşanmış ve daha sığ derinliğe gittiğini ifade etmiştir. Dört metre derinlikten iki kez daha serbest çıkış yapan dalgıcın kendisinin bir şikayeti olmamasına karşın sesindeki değişikliği arkadaşları fark etmiştir. Bir müddet sonra boğazında şişlik ve rahatsızlık hisseden dalgıcın öne doğru eğildiğinde göğüs ağrısı olmuştur. Olayın ertesi günü yapılan fizik muayenede subklaviküler bölgede krepitasyon tespit edilmiştir. Çekilen akciğer tomografisinde geniş bir mediastinal amfizem tespit edilmiştir. Çekilen kontrol tomografisinde herhangi bir patoloji tespit edilmeyen hasta olaydan altı ay sonra tekrar dalışa başlamıştır.

Sounç

Dalış eğitimlerinde serbest çıkış eğitimleri pulmoner barotravma riski taşıdığından sorgulanmalıdır. Hızlı çıkış gibi provokatif bir nedenle pulmoner barotravma geçiren bir dalgıç, akciğerleri tamamen iyileştikten sonra dalışa geri dönebilir.