Fear of Missing Out and Problematic Social Media Use: A Research Among University Students in Turkey


Çetinkaya A., Kırık A. M., Gündüz U.

AJIT-e Academic Journal of Information Technology, vol.12, no.47, pp.12-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study examines the relationship of fear of missing out (FOMO) with heavy
social networking among Turkish university students (aged 17 - 55). Factor analysis
of FOMO scale led us to evaluate the construct under two dimensions as (1) fear of
missing experience and (2) fear of missing activity. The results revealed that fear of
missing activity increases social media intrusion while fear of missing experience is
found to have no significant effect. The reverse relationship is also valid: an urge to
use social media predicts fear of missing out (activity and experience). Fear of
missing experience is associated with problematic social media use (PSMU) and a
high desire to use social media.

Bu çalışma gelişmeleri kaçırma korkusu (FOMO) ve aşırı sosyal medya kullanımı
arasındaki ilişkiyi Türkiye’deki üniversite öğrencileri (17-55 yaş aralığı) üzerinde
incelemektedir. FOMO ölçeğine ait faktör analizi söz konusu kavramın iki boyut
olarak değerlendirilebileceğini göstermiştir: (1) Deneyim kaçırma korkusu ve (2)
Aktivite kaçırma korkusu. Sonuçlar aktivite kaçırma korkusunun problemli sosyal
medya kullanımını arttırdığını ancak deneyim kaçırma korkusunun önemli bir
etkisinin olmadığını göstermiştir. Bu ilişkinin ters yönde de geçerli olduğu
görülmüştür: Sosyal medya kullanımı tutkusu gelişmeleri kaçırma korkusunda
(aktivite ve deneyim) artışa yol açmıştır. Deneyim kaçırma korkusu problemli sosyal
medya kullanımı (PSMU) ve sosyal medya kullanma arzusu ile ilişkilidir.