Katlanabilir tek parça akrilik intraoküler göz içi lenslerin Baykara sütür gömme tekniği ile skleraya fiksasyonu


Creative Commons License

Altınkurt E. , Sayar Bilgin G.

Tod 16. Mart Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

SS-08 Katlanabilir tek parça akrilik intraoküler göz içi lenslerin Baykara sütür gömme tekniği ile skleraya fiksasyonu


Emre Altınkurt, Gizem Sayar Bilgin
İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul

AMAÇ:Katlanabilir intraoküler lensler(İOL) küçük kesilerden skleraya fikse edilebilmekte ve istenilen diyoptrilerde kolaylıkla bulunabilmektedir.Çalışmanın amacı katlanabilir tek parça akrilik İOL’lerin Baykara sütür gömme tekniği ile skleraya fiksasyonunun sonuçlarını değerlendirmektir.
GEREÇ:Konjunktiva açıldı,ön kamara sağlayıcı takıldı.Çift düz iğneli 10-0 prolen sütür, skleradan girildi ve karşıdan skleradan 27G kılavuz iğne eşliğinde göz dışına çıkarıldı.2.4-3.2mm'lik korneal tünelden girilerek İOL irisin üzerine yerleştirildi.İçerideki prolen sütür push-pull ile dışarı çekilip ikiye kesildi.Her bir ucu tünelden sırayla göz dışına çıkarılan İOL’ün haptiklerine bağlandı.İOL arka kamaraya itildi ve skleraya sütüre edildi. Sütürlerin uçları Baykara tekniği ile skleraya gömüldü.Eğer cerrahi İOL subluksasyonu nedeni ile uygulanıyorsa hastanın kendi İOL’ü kullanıldı.PK ile kombine olan vakalarda İOL, hazırlanan alıcı yataktan içeriye yerleştirildi.(Resim 1-2-3)
BULGULAR:Takip süresi en az 3 ay olan 36 olgu çalışmaya alındı.9 olgu penetran keratoplasti(PK) ile kombine yapıldı14 olgu İOL subluksasyonu nedeniyle opere edildi. 18 olguda Alcon SA60AT,5 olguda Alcon SN60WF, 2 olguda Acriva HAF ve 11 olguda adı bilinmeyen İOL kullanıldı.Operasyon sırasında 4 olguda sütür skleraya sütüre edilirken yada gömülürken koptu.1 olguda cerrahi sırasında iğne skleraya sıkıştı.3 olguda 1 mm, 1 olguda 2 mm desantralizasyon gerçekleşti.Postoperatif 1 olguda İOL tilt oldu.2 olguda sütür ekspojuru, 5 olguda İOL yakalama, 3 olguda üveit-glokom-hifema (ÜGH) sendromu görüldü (Resim 4 ve 5).1 olguda postoperatif ilk haftada İOL’ün bir haptiği koptu ve İOL vitre içine düştü. 1 olguda postoperatif 1. ayda koroid ve retina dekolmanı, PK ile kombine opere edilen bir olguda endoftalmi gelişti.
SONUÇ:Uygulanan teknik tecrübe gerektiren zor bir teknik olmasına rağmen özellikle sublukse İOL’lerin fiksasyonunda çok etkilidir.ÜGH sendromundan kaçınmak için genç hastalarda hidrofobik yerine hidrofilik İOL’ler tercih edilebilir.


Anahtar Kelimeler: afaki,göz içi,lens implantasyonu,lens kayması,sütür teknikleri,üveit