Aktif Öğrenmenin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerindeki Etkililiği


BÖLÜKBAŞ F. , Özdemir E.

İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.27-43, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.27-43

Abstract

 

This research has been done to determine the impact of active learning techniques on the senior primary students' attitudes towards writing, and on their writing achievement.

The research has been carried out with the participation of 7th grade students of İzmir Recep Ersayın Primary School at spring semester of 2006-2007 academic year. The research implements pretest-posttest model with control group and for the experimental process, the active learning techniques were employed in the experimental group, whereas the control group was exposed to the traditional teaching techniques

 

Data of the research has been collected by applying the "Attitude Scale Towards Writing" and "Writing Achievement Test" to both groups as pre and post tests. The analysis of data collected has shown that active learning, when compared to other traditional teaching methods, has a positive effect on Writing Achievement and on Attitude Formation. The study above revealed that girls' writing achievement and positive attitudes towards writing have been higher than those of the boys.

 

 

 

Bu araştırma, aktif öğrenme yöntemlerinin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin Yazılı Anlatıma yönelik tutum ve Yazılı Anlatım başarıları üzerindeki etkliliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırma, 2006-2007 öğretim yılı bahar yarıyılında İzmir Recep Ersayın İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Kontrol gruplu ön test - son test modeli kullanılan araştırmada, denel işlemler olarak, deney grubunda aktif öğrenme teknikleri; kontrol grubunda ise geleneksel öğretim teknikleri uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, "Yazılı Anlatıma Yönelik Tutum Ölçeği" ve "Yazılı Anlatım Başarı Testi" hem ön test hem de son test olarak her iki gruba da uygulanmak suretiyle toplanmıştır. Elde edilen bulgular, aktif öğrenmenin, öğrencilerin yazılı anlatım başarı ve tutumlarını arttırmada geleneksel öğretime göre etkili olduğunu ve kız öğrencilerin hem başarı hem de tutum ortalamalarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermektedir.