Bruselloz Tanısında Serum Aglütinasyon (Wright) ve Rose-Bengal Test Sonuçları: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Seroloji Laboratuvarından 6 Yıllık Retrospektif Seroepidemiyolojik DeğerlendirmeThe results of serum agglutination (wright) and Rose-Bengal tests in the diagnosis of brucellosis: 6 years retrospective seroepidemiological evaluation of Cerrahpasa Medical Faculty serology laboratory datas.


Çelik ., SİREKBASAN S., Abdelkareem A., Aslan ., Yuksel ., Saribas ., ...Daha Fazla

CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, cilt.42, ss.80-85, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 42 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.80-85