Köpeklerin Ön Çapraz Bağ Kopuklarının Sağaltımındaki Cerrahi Yöntem Seçenekleri


Aydın D., KARABAĞLI M.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.48-53, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.48-53

Abstract

The Cranial Cruciate Ligament Rupture is the leading cause of lameness in hindlimb in dogs. The anatomy of the canine stifle is complex and the pathogenesis of CrCL rupture is not fully understood. In untreated cases degeneration of stifle joints would result with serious degeneration cases like fibrosis, meniscal lesions, periarticular osteophytosis and articular lesions in a few months. Several surgical techniques have been designed to restabilize and and constrain the degenerative changes in the the cranial cruciate ligament-deficient stifle. Surgical techniques for the repair of CrCL deficiency can be classified into three main categories such as intra-articular, extracapsular and osteotomy techniques.

Keywords: Dogs; cruciate; ligament; rupture

Ön çapraz bağ kopukları köpeklerde arka ekstremitede görülen topallıkların en önemli sebeplerindendir. Köpeklerin diz eklemi kompleks bir yapıdadır ve ön çapraz bağ kopuklarının patogenezi hala tam olarak anlaşılamamıştır. Sağaltım altına alınmayan olgular bir kaç ay içinde fibrosis, menisküs hasarları, periartüküler osteofiter üremeler ve artiküler erozyonlar gibi ciddi dejeneratif olgularla sonuçlanabilir. Köpeklerin ön çapraz bağ kopuklarının sağaltımında, son 50 yıl içersinde, eklem stabilizasyonunun yeniden sağlanması ve eklemde dejeneratif değişikliklerin oluşumunu sınırlamak amacıyla birçok teknik geliştirilmiştir. Söz konusu teknikler; intrakapsüler, ekstrakapsüler ve tibial osteotomi teknikleri olmak üzere üç ana kategoriye ayrılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Köpek; çapraz; bağ; kopuk