Rize ili ve çevresinde çengelli solucan ve diğer bağırsak parazitleri hakkında bir araştırma


ALTAŞ K., ÖZTÜRK R.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, vol.21, pp.376-383, 1991 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21
  • Publication Date: 1991
  • Journal Name: TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.376-383

Abstract

A Research about hookworms and the other intestinal parasites in the centre

and vicinity of Rize

This research was made in the center and vicinity of Rize, in order to determine the present situation of the hookworms which were encountered in high rates in the past years of the othcr intestinal parasites. The stools of 517 elemanlary school children from the Kendirli, Demirkapı, Dereköy and Büyükköy districts of Rize were examined para­sitologically. Intestinal parasites were detected in 296 (%57,2) of the  517 childrcn. The prevalence of these parasites is following: 161 (%31) Ascaris lumbricoides. 160 (%30) Trichuris trichiura, 3 (%0,58) hookworms, 1 (%0.19) Hymenolepis nana, 1 (%0,19) Taenia, 63 (12,2) Giardia intestinalis, 1 (%0,19) Entemoeba histolytica, 13 (2,5) Entamoeba coli.

As a result, despite a marked decrease in the prevalence of hookworms, it has been determined that the prevalance of the other intestinal parasites is still high in the area.

 

Bu araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Rize ili ve çevresinde, geçmiş yıllarda yüksek oranda rastlanan çengelli solucan infeksiyonlarının ve bunun yanında diğer bağırsak parazitlerinin son durumunu belirlemek amacıyla yapıldı. Kendirli, Demirkapı, Dereköy, Büyükköy'deki 517 ilkokul çocuğundan toplanan dışkılar parazitolojik yönden incelendi. Bunların 296'sında (%57,2) bağırsak paraziti tespit edildi. Bu parazitleri prevalensi şöyledir: 161 (%31) Ascaris lumbricoides, 160 (%30) Trichuris  trichiura,  3 (%0.58) çengelli solucan, 1 (0,19) Hymenolepis nana, 1 (%0,19) Taenia, 63 (%12,2) Giardia intestinalis, 1 (0,19) Entamoeba histolytica,  13 (%2,5) Entamoeba coli.

Sonuçta, çengelli solucan infeksiyonlarında bariz azalmaya rağmen, diğer bağırsak parazitleri prevalensinin yörede halen yüksek olduğu tcsbit edildi.