Orta Ege Denizi’nde Yüzer Ağ Kafes Sistemlerinde Fouling Oluşturan Makro alg ve Makro omurgasız Türler Üzerine Bir Ön Araştırma


Ulaş A., Serdar S., Yıldırım Ş., Göktürk D.

Acta Aquatica Turcica, vol.18, no.2, pp.247-258, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.22392/actaquatr.1020852
  • Title of Journal : Acta Aquatica Turcica
  • Page Numbers: pp.247-258

Abstract

This study was conducted between January 2015 to February 2018 in farm cage units located in Balıklıova shores in South-west of Izmir Bay, the Aegean Sea to identify species diversity of some macroalgae and macroinvertebrates attached to different parts of cage units such as floating tubes, net, ropes and to determine their densities. Sampling studies were carried out by scuba and skin divers. A total of 15 macroinvertebrate species, 9 of which belong to the Mollusca, 4 to the Arthropoda and 2 to the Echinodermata phylum, and 6 algae species to the Chlorophyta and Rhodophyta phylum were identified. Mytilus galloprovincialis and Balanus sp. were determined as the most abundant species. The species which belong to Ulothrix, Ulva, Ceramium genus were also observed their distribution depending on the depth. It has been observed that such units, which can be considered as artificial habitats in the marine ecosystem, create habitats for different species in terms of macrofouling.

Ocak-2015 ile Şubat 2018 tarihleri arasında Orta Ege Denizi, İzmir Körfezi güneybatısındaki Balıklıova kıyısında yer alan ağ kafes ünitelerinde yürütülen bu çalışmada, ağ kafes ünitelerinin yüzdürücü kafes, ağ ve halatlar gibi farklı bölümlerine tutunmuş makroalg ve makroomurgasızların oluşturduğu makrofouling organizmaların tanımlanması ve yoğunluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Örneklemeler serbest dalış ve tüplü dalışlar ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda 9’u Mollusca, 4’ü Arthropoda ve 2’si Echinodermata filumlarına ait olan toplam 15 adet makroomurgasız ile Chlorophyta ve Rhodophyta filumlarına ait 6 adet alg türü tespit edilmiştir. Mytilus galloprovincialis ve Balanus sp. en yoğun rastlanan canlılar olarak belirlenmiş olup Ulothrix, Ulva, Ceramium genuslarına ait türlerin de derinliğe bağlı değişerek dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Deniz ekosisteminde yapay habitatlar olarak düşünülebilecek bu tip ünitelerin makrofouling açısından farklı türlere yaşam alanı oluşturduğu gözlenmiştir.