3-Amino-1,2,4-riazol ve 2-Hidroksinaftaldehitten türeyen yeni Schiff Bazının Sentezi ve Cu(II) tuzları ile reaksiyonu


ERÇAĞ A. , Tamimy V.

XVI .Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2002

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye