Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine - On the Unpublished Work “The Discourse of Europe” by Mehmed Rauf the Author of The Travelogue of Europe


Turan F.

Türkiyat Mecmuası, cilt.30, sa.2, ss.735-755, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 30 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26650/iuturkiyat.810445
  • Dergi Adı: Türkiyat Mecmuası
  • Sayfa Sayıları: ss.735-755

Özet

ÖZ

Büyük Londra Sanayi Fuarına yaptığı seyahatinde Avrupa’nın birçok şehrini ziyaret eden Mehmed Rauf, anılarını Seyahatname-i Avrupa isimli eserinde anlatırken Avrupa’nın ekonomik, siyasi ve sosyal özelliklerine dair görüşlerini elyazması hâlindeki “Avrupa Layihası”nda açıklamıştır. Yazara göre Avrupa devletlerinin güçlenmesi halkın refahına, nüfusun artmasına ve imar çalışmalarına dayalı olarak meydana gelirken halkın can ve mal güvenliği ile ırz ve namusunun korunup kollanması hususları en başta gelen devlet sorumlulukları olarak görülür. Layihada Avrupa’ya dair dönem aydınları arasında yaygın olarak oluşmuş görüşler daha ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Anahtar kelimeler: Avrupa Layihası, Seyahatname-i Avrupa, Rıfat Paşazade Mehmed Rauf (1829-1883), 1851 Büyük Londra Sanayi Fuarı, Tanzimat bürokratları, Türklerde Avrupa imajı, 19. yüzyılda Avrupa

ABSTRACT

Mehmed Rauf, who was a young Ottoman bureaucrat and traveller, visited many cities and sites of Europe during his travels to the Great Exhibition of London in 1851. He narrated his visits and impression of travelling in his printed book Seyahatname-i Avrupa “The Travelogue of Europe”, and explained his views on the economic, political and social conditions and characteristics of European societies in his unpublished “Avrupa Layihası” “The Discourse of Europe” which is in the form of a handwritten manuscript. According to the author, in the report, the strength of the European states was based on the welfare of the people, the increase of the population and the investments in urban construction. In order to succeed in these areas, European states viewed the security of life and property and the protection of chastity and honour of people as the most important state responsibilities. He explained his views in more detail in comparison with all major widespread views on Europe shared by the Ottoman intellectuals of the time.

Keywords: Avrupa Layihası (The Discourse of Europe), Seyahatname-i Avrupa (The Travelogue of Europe), Rıfat Paşazade Mehmed Rauf (1829-1883), 1851 Great Exhibition of London, Tanzimat bureaucrats, European image of the Turkish people, Europe in the 19th century