Fonksiyonel Nörogörüntüleme


Creative Commons License

Sirin İnan N. G. , Bayram A., Kurt E., Demiralp T.

Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, vol.10, no.1, pp.54-59, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Functional magnetic resonance imaging as an advanced neuroimaging technique that provides non-invasive measurement of brain activity allows for the imaging of brain activation maps and functional connectivities with high spatial resolution. Due to these properties, a number of fMRI studies are carried out on the pathophysiology, diagnosis and treatment of epilepsy in line with other neuropsychiatric disorders. In regard with epilepsy, fusion of fMRI with EEG measurements of higher temporal resolution is of great importance. In this review, first the physiological processes underlying fMRI and basics of its joint evaluation with EEG are addressed, followed by a summary of fMRI studies on localization of epileptic focii, presurgical mapping of eloquent cortices and on clarification of complex seizure propagation patterns and pathophysiological processes. In conclusion, fMRI provides important new information on epilepsies that is expected to extend with the development of effective methods for its integrative analysis with other non-invasive techniques.

Beyin aktivitesinin non-invazif ölçümüne olanak sağlayan ileri bir nörogörüntüleme tekniği olan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) beynin 3 boyutlu ve yüksek mekansal çözünürlüğe sahip aktivasyon haritalarının ve fonksiyonel bağlantısallıkların görüntülenmesine olanak tanır. Bu özellikleri nedeniyle birçok nöropsikiyatrik hastalıkta olduğu gibi epilepsinin patofizyolojisinin aydınlatılması ve tanı ve tedavisinde kullanımına ilişkin çok sayıda araştırma yürütülmektedir. Epilepsi bağlamında fMRI’nin yüksek mekânsal lokalizasyon kabiliyetinin EEG’nin yüksek zamansal çözünürlüğü ile birleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede öncelikle fMRI ölçümünün altında yatan fizyolojik süreçler ve EEG ile birlikte değerlendirilmesinin temelleri el alınmış ve ardından odak lokalizasyonu, epilepsi cerrahisi öncesinde önemli kortikal alanların haritalanması ve epilepside kompleks yayılım paternlerinin ve patofizyolojik sürecin aydınlatılmasına yönelik fMRI çalışmalarının kısa özeti sunulmuştur. Sonuç olarak, fMRI epilepside önemli yeni bilgiler sağlamakta ve diğer non-invazif ölçümlerle entegratif analizi için etkili yöntemlerin geliştirilmesiyle daha önemli bir rol üstlenmesi beklenmektedir.