OYUNCULUKTA FİZİKSEL EYLEMLER YÖNTEMİNİN ANALİZİ


Creative Commons License

ÖZÜAYDIN N. U.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E, vol.9, no.18, pp.307-332, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Konstantin Stanislavski asserts that actors need to apply different techniques (given
circumstances, inner monologue, emotional memory, magic if, objective, süper
objective, etc.) and divides these techniques into two main methods: One of them is
the method of psychological actions which is the method of reaching to action from
emotion; the other is the method of physical actions which is the method of
reaching to emotion from action. Stanislavski had founded an inner- psychological
technique in which the actor’s inner preperation come into promince between the
years of 1906 and1917 in the first period of his work on the “System”. The
subsequent works of Stanislavski had canalized the views of him moving from the
inner- psychological to the outer- physical. In this method which is founded by
Stanislavski after the works he had done after 1917, it is anticipated that the
required emotions reflexively as a result of a series of physical activities that are
required by the role. This article aims to analyse the method of physical actions.

Konstantin Stanislavski, oyuncuların çeşitli tekniklere başvurması gerektiğini söyler ve bu teknikleri iki ana yönteme ayırır: Bunlardan biri, duygudan eyleme ulaşma yöntemi olan psikolojik eylemler yöntemi, diğeri de eylemden duyguya ulaşma yöntemi olan fiziksel eylemler yöntemidir. Stanislavski, “Sistem” üzerine çalışmaya başladığı ilk dönem olan 1906-1917 yılları arasında,  oyuncunun içsel hazırlığının ön plana çıktığı içsel-psikolojik bir teknik geliştirmiştir. Daha sonraki çalışmaları, Stanislavski’nin içsel-psikolojik olandan hareket etme doğrultusundaki görüşlerini, dışsal-fiziksel olandan hareket etme doğrultusuna yöneltmiştir. Stanislavski’nin 1917 yılından sonra yaptığı çalışmalarla geliştirmiş olduğu bu yöntemde, rolün gerektirdiği bir dizi fiziksel etkinlik sonucunda gerekli duyguların refleks olarak elde edilmesi öngörülmektedir. Bu makalede, fiziksel eylemler yönteminin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.