Alaçam Dağları Karaçam Ormanlarının Epifitik Likenleri (Balıkesir - Kütahya)


Çobanoğlu G., Sevgi E., SEVGİ O. , TECİMEN H. B. , YILMAZ O. Y. , Açıkgöz B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.61, ss.33-38, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 61 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.33-38

Özet

Bu çalışma, Anadolu karaçamlarının (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) kabukları üzerinde yaşayan liken türlerini belirlemek amacıyla Alaçam Dağları’nın (Balıkesir-Kütahya) saf karaçam ormanlarında gerçekleştirilmiştir. Toplam 95 alanda 471 ağaçtan örnekleme yapılmış ve kabuk üzerinde gelişen toplam 37 epifitik liken taksonu tespit edilmiştir. 15 takson Balıkesir ili, 19 takson ise Kütahya ili için yeni kayıttır.

This study was conducted at pure Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) forests of Alaçam Mountains (Balıkesir-Kütahya) in order to investigate the lichen species on black pine. 471 trees from 95 sample plots were sampled and a total of 37 epiphytic lichen taxa were recorded on barks. 15 taxa are new records for the province of Balıkesir and 19 taxa for the province of Kütahya.