Örgütlerde Elektronik Belge Yönetimi Programlarının Kurulmasında Bilgi ve Belge Uzmanlarının Rolü: E-Belediyecilik Örneği / The Role of Information and Records Specialists When Establishing Electronic Records Management Programs in Organizations: E-Municipality Case


ÇİÇEK N.

International 9th Conference on Knowledge, Economy and Management Proceedings (jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 May 2011, pp.109-119

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Saraybosna
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.109-119
  • Istanbul University Affiliated: Yes