PAVLONYA KERESTELERİNİN TUTKALLI LAMİNE KESRETE ÜRETİMİNDE ORTA TABAKADA KULLANIM OLANAKLARI


DÜNDAR T., Kaymakçı A., Aydoğmuş A.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.536-540, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, we aimed to investigate the potential usage of paulownia wood (Paulownia elongata S. Y. Hu) as core layer in laminated structural materials. It was intended to manufacture a value added product from an undervalued wood material. Five-ply laminated specimens (50×110×1000 mm) of which inner layers were paulownia and surface layers were scots pine have been manufactured by using polyurethane glue. For comparison, control specimens of which all the layers were scots pine have also been manufactured. The thickness of the lamellas of the specimens was 10 mm. The basic density, bending strength and modulus of elasticity in bending tests were performed on the specimens. The results showed that the mean density of the specimens containing paulownia significantly decreased as compared to the control specimens. However, no significant effect of paulownia on the modulus of rupture and modulus of elasticity was observed. It was concluded that it might be possible to manufacture lightweight laminated structural members with adequate strength and stiffness by using paulownia in the inner layers of lamination. This also allows to convert an undervalued raw material into a valueadded product.

Bu çalışmanın amacı hızlı gelişen ve görece düşük kalitede bir oduna sahip olan pavlonya (Paulownia elongata S. Y. Hu)’nın lamine yapı kerestesi üretiminde orta tabakalarda kullanılma olanaklarının araştırılmasıdır. Böylece ekonomik değeri düşük olan pavlonya odununun katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 10×110×1000 mm ölçülerinde lameller ve poliüretan tutkalı kullanılarak ortadaki üç tabakası pavlonya, alt ve üst yüzey tabakası sarıçam olmak üzere 5 tabakadan oluşan 5 adet deney örneği üretilmiştir. Karşılaştırmak amacıyla tamamı sarıçam lamellerden oluşan 5 adet kontrol örneği üretilmiştir. Üretilen deney örnekleri üzerinde yoğunluk, eğilme direnci ve eğilmede global elastikiyet modülü denemeleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar laminasyonda orta tabakada pavlonya kullanılan örneklerin yoğunluk değerlerinin önemli oranda azaldığını, buna karşın eğilme direnci ve eğilmede global elastikiyet modülü değerlerinde istatistik olarak anlamlı bir kayıp meydana gelmediğini göstermiştir. Sonuç olarak laminasyonda dolgu malzemesi olarak orta tabakada pavlonya kullanılmasının yapısal bakımdan avantaj sağlayan hafif, buna karşın yeterli dirence sahip yapı elemanlarının üretimine imkân sağlayacağı ve ekonomik değeri düşük pavlonya odununun ekonomik değeri yüksek bir ürüne dönüştürülebileceği tespit edilmiştir.