Underwater morphology of the Aegean Sea and natural prolongation of the Anatolian mainland


Eryılmaz M., ALPAR Ş. B. , Doğan E., Yüce H. , Eryılmaz F. Y.

Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.4, ss.61-74, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Marine Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.61-74

Özet

Ege Denizinin morfolojik yapısının ortaya konması, Doğu Ege Denizinde bulunan bazı adaların, Anadolu'nun doğal uzantısı üzerinde olduğunun saptanması açısından oldukça önemlidir. Ege Denizi'nin morfolojik özellikleri, okyanusal kabuğa sahip bir deniz tabanından son derece farklıdır. Ege Denizinde "S" şeklindeki derin (>1000 m) çukurlukların kenarlarının dik eğimli yamaçlarla çevrili olması ve uzanımlarının doğrusal karakter göstermesi, bunların eğim atımlı normal faylarla geliştiğini işaret etmektedir. Ege Denizindeki sığ kesimler, bitişik oldukları anakaraların morfolojik karakterlerini taşımakta, onların su altında kalmış devamları olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, eldeki jeolojik ve jeofizik verilerden bölgenin güncel denizaltı morfolojik yapısı ortaya çıkarılmış, Doğu Ege Denizindeki Yunan adalarının, deniz alanı çökmeğe başlamadan önce bölgedeki yüksek dağların üst kesimlerini oluşturduğu ve günümüzde sualtında bulunan Doğu Ege Denizinin, Anadolu'nun sular altında kalmış doğal bir uzantısı olduğu belirlenmiştir. Ege Denizinde iki ülke anakaraları arasında doğal bir sınırın daha batıda ve Yunanistan kıyılarına yakın bir yerden geçtiği saptanmış ve bu nedenle Doğu Ege Denizi Adalarının Anadolu'nun doğal uzantısı üzerinde olduğu açıkça ortaya konmuştur.

Underwater morphologic structures are closely related to the structural geology. Therefore, the determination of the relationship between the actual underwater morphology and the tectonic evolution of the region is rather important in order to draw the natural prolongation of the Anatolian mainland and to draw a natural border between Anatolian and Greek mainlands. For this purpose, the actual underwater morphological structures in the Aegean Sea were determined and correlated with the available geologic and geophysical data.

The Greek and Turkish islands placed in the Eastern Aegean Sea formed the upper parts of the mountains before the subsidence of the region and the eastern part of the Aegean Sea is on the natural prolongation of the Anatolian mainland. The natural border separating the two mainlands is placed close to the coasts of the Greek mainland. These findings indicate that the islands close to the Anatolian coast are natural prolongation of the mainland.