ÇEVRESEL FARKINDALIK


AKDEMİR ÖMÜR G. , ÖZBEBEK A. , DÜREN A. Z.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERSGİSİ, pp.227-246, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERSGİSİ
  • Page Numbers: pp.227-246

Abstract

 

21st century global knowledge world requires not only rethinking on economics, politics, social 
things, technology and increasing importance of knowledge but also rethinking on ecology and 
handling it as a part of globalization trend. Environment issues recently have became the topic that discussed, looked for solutions and concerned with all people. Improving environmental awareness of people and taking precautions is assumed that vital step on solving these issues. In this respect, creating environmental awareness and protection on people especially students have taken place in academic studies. The aim of this study is to prove the relationship between environmental awareness and personal precaution of university students. In this context, the model of study is shaped knowing environmental issues as antecedent, environmental awareness as necessity and improving personal precaution as conclusion. Survey results attending 353 university students showed that university students have information about and aware of environmental issues, but they do not behave cautious to the environment.

 

21. yüzyılın global bilgi dünyası, ekonomiyi, politikayı, sosyal olguları, teknolojiyi ve bilginin 
artan önemini yeniden düşünmeyi gerektirmenin yanı sıra, ekolojiyi de yeniden düşünmeyi ve 
globalleşme eğiliminin bir parçası olarak ele almayı gerektirmektedir. Çevre sorunları, günümüzde en çok tartışılan, çözüm bekleyen ve tüm insanlığı ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Bireylerin bu konuya ilişkin farkındalık geliştirmesi ve buna yönelik tedbir alması sorunların çözümünde önemli  bir  adım  olarak  görülmektedir.  Bu  bakış  açısından  hareketle,  bireylerde  özellikle  de gençlerde çevresel farkındalık yaratma ve çevreyi koruma bilinci oluşturma konuları akademik çalışmalarda da yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevresel farkındalıkları  ile  çevreye  yönelik  sorunların  azalmasına  ilişkin  bireysel  katkı  olarak  aldıkları kişisel tedbirler arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Bu bağlamda çalışma, çevre sorunlarından haberdar olmanın öncül olduğu, bunun ötesinde bir çevresel farkındalık yaratmanın gerekli olduğu ve böylece eylem aşamasında çevreyi korumaya yönelik kişisel tedbirler geliştirmenin sonuç olarak ele alındığı bir süreç üzerine oturtulmuştur. 353 öğrenciye uygulanan anket çalışması, üniversite öğrencilerinin  çevreye  yönelik  konulara  duyarsız  kalmadıkları,  belirli  bir  farkındalığa  sahip 
oldukları ancak çevreyi korumaya yönelik alınan kişisel tedbirler konusunda çok güçlü bir tutum sergileyemedikleri sonucunu vermiştir.