Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl – Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt III – Ticarî İşletme - Kıymetli Evrak ve Borçlar Hukuku


KENDİGELEN A.

Arıkan, İstanbul, 2001

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2001
  • Publisher: Arıkan
  • City: İstanbul