“Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine (2)"


TERES E.

Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, vol.4, 2007 (Peer-Reviewed Journal)