Şehir Fonksiyonları Açısından Kütahya Çiniciliği


BAYARTAN M.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.2, ss.37-45, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.37-45

Özet

Çiniciliğin Kütahya açısından özel bir önemi ve anlamı vardır. Bu bağlamda çinicilik, yüklenmiş olduğu sanatsal değerler yanında ekonomik ve kültürel değerlerle de ön plana çıkmıştır. Geçmişten beri süregelen sanatsal, ekonomik ve kültürel açıdan çiniciliğin gelişmesinde hammaddeden, ürünün işlenmesine, pazarlanmasına ve dağılışına kadar çeşitli aşamalarda coğrafyanın da içinde yer aldığı çeşitli faktörler vardır.

Bu çalışmada, Kütahya’nın asırlar boyunca önemli bir yönetim merkezi olmasında birinci derecede etkili olan yol sisteminin değişmesi, Kütahya’nın bir yönetim merkezi olarak değer yitirmesine karşılık şehrin başta ayakta kalmasını sağlayan, daha sonra kalkınmasında önemli bir değer yaratan, aynı zamanda adını dünyada çapında duyurmasında önemli bir yere sahip olan çinicilik sanatı üzerinde durulmuştur. Çiniciliğin tarihsel seyri, ekonomik ve kültürel açıdan bir hizmet alanı olarak çinicilik konularının yanısıra sanat ve sanat tarihi açısından çiniciliğin önemi, çalışmanın alt başlıklarını oluşturmuştur. Çalışmada coğrafi prensipler ışığında çini, çinicilik sanatı ve Kütahya şehrine kattığı değerler üzerinde durulmuştur. 

Ceramics have a special importance and meaning for Kutahya. In this context, ceramics come into prominence with economical and cultural values together with artistic values. In the development of ceramics with respect of artistic, economical, and cultural aspects in different stages such as processing, marketing, and distribution of the product,  beginning old times, various factors have role including geography.

In this study, in contrast to the change in the road route which had a first degree effect as an administration centre of Kutahya for ages and losing value as an administration centre, it was emphasized on the ceramic arts which keep survival of the city, and afterwards create value in the development of the city, at the same time have an important role in being famous globally. Apart from the historical course of the ceramics, and ceramics as a economical and cultural service area, importance of the ceramics with respect to the art and art history were the subtitles of the study. In the study, it was mentioned on the ceramics, art of ceramics and values contributed to Kutahya in the light of geographical principles.