Dikili’nin Jeotermal Potansiyeline Yeni Bir Bakış Geothermal Potential of Dikili With A New Perspective


Creative Commons License

KARABULUT S.

TMMOB III. JEOTERMAL KONGRESI, Ankara, Turkey, 14 - 15 October 2015, vol.1, no.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Alternative energy sources say no the pillage of natural resources on directly with the development of the national economy, to away from dependence on foreign sources to energy production. Our country has many geothermal resources. Dikili is an important component of these and that is quite high geothermal potential which is used for heating, greenhouses and electricity production and so on. Many studies were conducted in Dikili and included licensed site but the region's general potential (particularly the central area) has not been  studied with geophysical methods. First of all, as planned investigation of the potential areas and establisment of geothermal plants in region and will take an important place in the overall development strategy of the region are considered. Dikili does not have a geothermal facilities, except to Kaynarca and its surronding area.

 

            In order to investigate the real geothermal potential, we carried out some geophysical surveys by using Microgrative, DES and IP measurements in the field. The thickness of sediments, the structure/ tectonics of geological units, the presence of faults in the region, conducting and chargeablility areas (aquifer areas and an impermeable cap rock) and as a result of areas of high chargeability values ??are defined, potential geothermal areas are illuminated.

Alternatif enerji kaynakları; milli ekonominin gelişimi, dışa bağımlılıktan uzaklaşma, enerjinin doğrudan yerinde üretimi gibi doğanın talanına “doğrudan hayır” demenin bir ölçüsüdür. Ülkemiz, mevcut yer altı yapısıyla birçok jeotermal kaynağa sahiptir. Bu kaynaklardan önemli bir bileşenine sahip olan Dikili (İzmir) İlçesi, jeotermal potansiyelinin oldukça yüksek olduğu; ısıtma, seracılık ve elektrik üretimi vb. birçok alanda jeotermal suyunun kullanıma açıldığı bir “potansiyel” durumundadır. Yapılmış çalışmaların birçoğu sadece Dikili ilçesindeki ruhsat sahalarını kapsamakta ve bölgenin genel potansiyelini (özellikle merkez alanını) yansıtacak bir çalışmanın ise eksikliğini işaret etmektedir. Planlı Jeotermal arama ve uygulama alanlarının kurulması  ise ilçenin ve bölgenin genel kalkınma stratejisinde önemli bir yer alacağı düşünülmektedir. Dikili ilçesinin güneyinde bulunan Kaynarca ve çevresi dışından, Dikili Jeotermal tarafından işletilen sahalar bulunmamaktadır.

         Dikili ilçesinin gerçek Jeotermal potansiyelinin araştırılması amacıyla bir dizi Jeofizik çalışma (Mikrogravite, DES ve IP ölçümü, SPAC ve Mikrotremor) uygulanmıştır. Bu çalışma ile bölgedeki sediman örtünün kalınlığı, Jeolojik birimlerin konumları, Bölgedeki Faylar, İletken ve Yalıtkan alanlar (Akifer alanlar ve geçirimsiz örtü kayaçlar) ve yüklenebilirlik değerinin yüksek olduğu alanlar tanımlanarak, “İşletmeye Açılabilecek Potansiyel Jeotermal” alanlar aydınlatılmıştır.