Vibrational spectroscopic analysis of L-anserine dipeptide


Creative Commons License

Akkaya Y., Balcı K., Akyüz S.

Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVII, Rio-De-Janeiro, Brazil, 28 August - 02 September 2011, no.7, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rio-De-Janeiro
  • Country: Brazil
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 

L-anserin dipeptit molekülünün titreşimsel spektroskopik analizi

Bu çalışmada, insan ve hayvan kas dokularında bulunan ve antioxidant özelliğe sahip olan L-anserine molekülünün kararlı konformerleri, moleküler dinamik simülasyon ve elektronik yapı hesaplamalarına dayalı olan Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi yöntemleri ile  araştırılmişır. Elde edilen hesaplama sonuçları molekülün oda sıcaklığında birçok kararlı yapıya ( conformer) sahip olduğunu göstermiştir. Belirlenmiş  yapıların toplam enerjileri, denge geometrik parametreleri ve titreşimsel spektral verileri DFT-B3LYP metodu 6-31G(d) ve 6-311++G(d,P) Pople style basis set kullanarakhesaplanmıştır.Bunlara ek olarak, kararlı yapıların titreşimsel normal kipleri için anharmonik dalga sayıları B3LYP/6-311G(d,p) teori düzeyiyle hesaplanmıştır. L-anserine molekülünün oda sıcaklığında katı fazda olduğunu göz önüne alındığında, bu molekül karboksil grubu üzerinden güçlü bir dimer yapısı oluşturabilir bu nedenle hesaplamalar, aynı yapıların en kararlı dimer formları için de tekrarlandı. Hesaplanan harmonik dalga sayılarında gözlenen yukarı yönlü sapmalar ölçeklendirilmiş Kuantum Mekaniği Kuvvet alanı ve ikili Ölçek çarpanları olarak adlandırılan iki farklı ölçekleme yöntemi birbirinden bağımsız olarak uygulandı. Bu iki yaklaşıklıkla elde edilmiş spektral veriler, L-anserine molekülünün deneysel  IR ve Raman  spektrumlarında gözlenen temel bantların işaretlenmesiyle uyum içindedir.