GLOBAL WARMING AND CLIMATE CHANGE: FROM SCIENTIFIC CONSENSUS TO POLITICAL DIVISION


Doğan S. , Doğan E. , Tüzer M.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.39, pp.1453-1484, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 39
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.46928/iticusbe.759056
  • Title of Journal : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.1453-1484

Abstract

İklim bilimi literatüründe, önde gelen iklim bilimciler arasında iklim değişikliği üzerindeki bilimsel uzlaşmayı gözlemlemek mümkündür. Bilimsel alandaki uzlaşmaya ek olarak insan kaynaklı iklim değişikliğinin diğer bir tanımlayıcı niteliği, politik alandaki ayrışmadır. Politik alanda yalnızca iklim değişikliğinin negatif sonuçlarının değil, azaltım politikalarının maliyetlerinin de toplumdaki farklı kesimler tarafından yüklenileceği ve paylaşılacağı aynı derecede açıktır. İklim değişikliği, iki önemli değer arasında kalan modern dünya için büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Bir yanda, insan kaynaklı iklim değişikliğinin yaşanmakta olduğunu ve gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğini işaret eden bilim bulunmaktadır. Diğer yanda ise, demokratik ilkeleri idealize eden ve varlığı ekonomik refahın sürekli olarak yükselmesine dayalı olan modern politik sistem bulunmaktadır.