Karaciğerde maligniteyi taklit eden IgG4 ilişkili hastalık saptanan olgunun tedavi öncesi ve sonrası 18F- FDG PET/BT bulguları


Oflas M., Has Şimşek D., Şanlı Y., Mudun A., Ünal S. N.

34. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2022, pp.116

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.116
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Karaciğerde Maligniteyi Taklit Eden IgG4 İlişkili Hastalık İzlenen Olguda Tedavi Öncesi/Sonrası F-18 FDG PET/BT Bulguları Melis Oflas, Duygu Has Şimşek, Yasemin Şanlı, Ayşe Mudun, Seher Nilgün Ünal İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Amaç: İmmünglobülin G4 (IgG4) ilişkili hastalık, bir veya birden fazla organda IgG4 pozitif plazma hücrelerinin baskın olduğu yoğun lenfoplazmositik infiltrasyonlar ile prezente olan ve maligniteyle karışabilen nadir görülen fibro-enflamatuvar otoimmün bir hastalıktır. Bu olgu sunumunda karaciğerde yoğun florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu gösteren ve maligniteyi taklit eden IgG4 ilişkili hastalığa bağlı lezyonları bulunan bir hastanın tedavi öncesi ve sonrası flor-18 (F-18) FDG pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) bulguları gösterilmektedir. Olgu: Altmış iki yaşında erkek hasta, diş iltihabı sonrası geçmeyen ateş sebebiyle çekilen abdomen BT’de karaciğerde multipl hipoekoik lezyonlar saptanması üzerine malignite şüphesiyle F-18 FDG PET/BT yapıldı. F-18 FDG PET/BT görüntülemesinde (Şekil 1) karaciğerde büyüğü segment 7’de 23x22 mm ölçülen, yoğun FDG tutulumu (SUVmaks: 10,8) gösteren multipl hipodens lezyonlar dışında patolojik bulgu izlenmedi. Tümör markerları normal olan hastaya malignite şüphesiyle yapılan karaciğer tru-cut biyopsisinde fibrozis gösteren enflamatuvar hücrelerden zengin parankim alanları izlendi. IgG4 immünohistokimyasal boyaması pozitif olarak saptanan hastanın tanısı IgG4 ilişkili hastalık olarak yorumlandı. Hastaya 32 mg/gün prednol tedavisi başlandı. İki aylık kortikosteroid tedavisi sonrasında çekilen F-18 FDG PET/ BT görüntülemesinde (Şekil 2) hastanın karaciğerdeki lezyonlarında tam anatomik ve metabolik yanıt saptandı. Sonuç: IgG4 ilişkili hastalıkta farklı organlarda yoğun lenfoplazmositik infiltrasyonlar nedeniyle maligniteyi taklit eden yoğun FDG tutulumları görülebilmektedir. Klinik/biyokimyasal bulguların dışında nihai tanı histopatoloji ile konulmakta olup  F-18 FDG PET/BT hastalığın yaygınlığı, biyopsi alanının belirlenmesi ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde yol göstericidir. Anahtar Kelimeler: IgG4-ilişkili hastalık, F-18 FDG PET/BT, kortikosteroid

Şekil 1. Tedavi öncesi yapılan flor-18 (F-18) florodeoksiglukoz (FDG) pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) görüntüleri. A) F-18 FDG PET/BT MIP görüntü; B) F-18 FDG PET aksiyel kesit; C) F-18 FDG PET/BT aksiyel füzyon kesit; D) aksiyel BT kesiti; karaciğerde IgG4 ilişkili hastalık ile uyumlu yoğun FDG tutulumu (SUVmaks: 10,4) gösteren multipl hipodens lezyonlar izlenmektedir MIP: Maksimum yoğunlukta projeksiyon, IgG4: İmmünglobülin G4

Şekil 2. Tedavi sonrası yapılan F-18 florodeoksiglukoz (FDG) pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) görüntüleri. A) F-18 FDG PET/BT MIP görüntü; B) F-18 FDG PET aksiyel kesit; C) F-18 FDG PET/BT aksiyel füzyon kesit; D) aksiyel BT kesiti; karaciğerdeki lezyonlarda tam anatomik ve metabolik yanıt görülmektedir MIP: Maksimum yoğunlukta projeksiyon