Public and Private International Law Bulletin Year:2015 Issue: 35 Volume: 2


Creative Commons License

Erdem B. B.

Other, pp.1-225, 2016

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2016
  • Page Numbers: pp.1-225
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni’nin (MHB) 2015/1 ve 2015/2 sayıları, 15-16 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi1∗, Aile Hukuku Derneği ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin maddi ve manevi işbirliği ve katkılarıyla, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MMAUM) tarafından düzenlenen, “İstanbul Uluslararası Aile Hukuku Konferansı”’nda (Istanbul International Family Law Conference) çok değerli yerli ve yabancı katılımcılar tarafından tebliğ olarak sunulan makalelerden oluşmaktadır. MHB 2015/1 sayısında, 15 Mayıs 2015 tarihli “Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler” başlıklı Medeni Hukuk Oturumunda tartışılan konulara ilişkin makaleler; MHB 2015/2 sayısında ise 16 Mayıs 2015 tarihli “Uluslararası Aile Hukuku” başlıklı Milletlerarası Özel Hukuk Oturumunda tartışılan konulara ilişkin makaleler yer almaktadır. Uluslararası Aile Hukukundaki güncel gelişmelerin, karşılaştırmalı medeni hukuk ve milletlerarası özel hukuk perspektifleriyle, kapsamlı olarak ele alındığı bu önemli çalışmaları Türk Aile Hukuku teorisyenleri ve uygulayıcılarına ışık tutacağı inancıyla değerli okuyucularımıza sunarız.