Kitap Eleştirisi: Bottéro, J. (Der.), Eski Yakındoğu, Sümer’den Kutsal Kitaba (Initiationàl’Orient ancien, De Sumer à la Bible, 1992), Dost Kitabevi, Ankara 2005


Peker H.

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Bülteni, no.26, pp.9-11, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)