Tractatus Est(etiği) Üzerine Bir Deneme


Creative Commons License

HAFIZ M.

Kutadgubilig, no.29, pp.93-110, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Kutadgubilig
  • Page Numbers: pp.93-110

Abstract

Although Tractatus ends with a silence metaphysics “whereof one cannot speak, thereof one must be silent”, unsayable but showable (meaningless) world of value might be viewed as the ground/support of sayable (meaningful) world of phenomena in a manner that will inhibit the logical positivist reading of the book. This article inquires whether ethics-aesthetics oneness [(aesth)etics] as a mystic experience renders a support/place for the phenomenal (sayable) in any form that is not sayable but showable.
Keywords: Wittgenstein, Tractatus, ethics, aesthetics, mystical.

Tractatus “üzerine konuşulamayan konuda susulması gereken” bir susku metafiziği ile bitmesine rağmen, kitabın mantıksal pozitivist bir yaklaşımla okunmasını engelleyecek tarzda, dile getirilemeyen ama gösterilebilen anlamsız değer dünyası, dile getirilebilen anlamlı olgu dünyasının zemin/dayanağı olarak görülebilir. Bu makalede, mistik bir deneyim olan etik-estetik birliğinin [(est)etik] dile getirilemeyen ama kendini gösterecek bir biçimde olgusal olana (dile getirilebilene) bir dayanak noktası/mekânı temin edip etmediği sorgulanacaktır. Anahtar Kelimeler: Wittgenstein, Tractatus, etik, estetik, mistik.