Production Quality Control By 3D Modeling in A Dolomite Open Pit


BAŞÇETİN A. , SERTABİPOĞLU Z. , AYDIN S.

22nd İnternational Mining Congress and Exhibition of Turkey,, Ankara, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.42-52

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.42-52

Özet

Yaşadığımız dünya üzerindeki kaynaklarımız artan nüfus, çevresel bozunmalar, bilinçsiz tüketim, gibi nedenlerle gittikçe azalmaktadır. Mevcut olan kaynaklar bu nedenlerle daha değerli hale gelmektedir. Günümüzde üretilmesi ekonomik olmayan yer altı kaynakları dahi alternatif tekniklerin geliştirilmesi koşuluyla tekrar değerlendirmeye alınmak durumundadır . Bu nedenle kaynakların verimli ve en az çevresel etki ile üretimi önemli bir araştırma konusudur.

  Bu çalışmada bir dolomit açık ocak işletmesinin üç boyutlu modellenmesi oluşturularak yapısal uzaklık ve blok boyut değişiminin rezerv ve üretim kalitesine etkisi araştırılmıştır.    Üç boyutlu rezerv kestiriminde sahadan elde edilen verilerle (sondaj, harita, kimyasal analiz) bir veritabanı oluşturularak, cevherin blok modeli ve jeoistatistiksel analizi (klasik istatistik ve variogram analizlerine dayanarak) ile tenör-tonaj hesaplamaları yapılmıştır. Dolomit üretimini doğrudan etkileyen kimyasal komponentlerden biri olan % Fe2O3’nin cevher yatağındaki dağılımı kriging yöntemi ile kestirilmiştir. Ayrıca açık ocak dizayn aşamasında, ocak basamaklarının yükseklik, eğim ve genişlik verileriyle üretim sonrası ocağın alacağı şekil ve kaldırılması gereken dekapaj hesaplanmıştır.