İzmit Körfezi aktif tektoniğinin sığ sismik kesitler ve Multi-beam batimetri verileri yardımı ile İncelenmesi


Gökaşan E., ALPAR Ş. B., Gazioğlu C., Tok B., Güneysu C.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Dördüncü Toplantısı, Bildiri Özetleri, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2000, pp.41

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

İzmit Körfezi’nden 17 Ağustos 1999 depremi ardından toplanmış olan yüksek çözünürlüklü sığ sismik ve multi-beam batimetri verilerinin yorumlanması sonucunda, körfez içerisinde bir çok aktif fay belirlenmiştir. Bunlardan, körfezin orta kesimini takip eden ve doğrultu atımlı olarak yorumlanan fayın, körfezin günümüzdeki morfolojik gelişimi üzerinde diğerlerinden daha etkili olduğu düşünülmektedir. Eldeki deliller, körfezdeki üç adet havzanın günümüzdeki gelişiminin ve yine körfez içerisinde belirlenen sıkışmalı yapıların, doğrudan veya dolaylı olarak bu fayın aktivitesi ile ilişkili olması gerektiğini gösterir. Hersek Deltasını da kesmiş olduğu gözlenen bu fayın, deltanın batısında, kıyıda izlenen bir başka fay ile olan ilişkisinin, bu alanda bir transpressional alan geliştirmiş olduğu, böylece Hersek ve Çatal deltalarının yükseldiği düşünülmektedir. Bu iki delta arasında izlenen aktif bindirme, bu fikri destekler. İzmit Körfezi içerisindeki tüm havzaları ve sırtları kesmiş olmasından dolayı söz konusu fayın, körfezin ilksel gelişimi sırasında aktif olmadığı, ve bu gelişimin ilk aşamalarında körfezin içerisinde, KAFZ’nun yeni bir kırığı olarak gelişmiş olması gerektiği düşünülmektedir. Sismik kesitlerde izlenen genç havza dolgularına ait tabaka kalınlıklarının, söz konusu faya doğru ilerlediğinde değişmiyor olması, bu fikri desteklemektedir.