Mehmet Akif'in Şiirinde Kavlî Dua


ÇİTÇİ S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.4, pp.114-128, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.114-128

Abstract

The word "dua" which means to pray states the concept of "to ask". In terminology it means to pray Allah through the languages of conscious creatures, and the language of the need and the capacity. The pray of conscious creatures such as jinn and humans falls into two, the actual pray and the kavli which means to voice what you are actually asking for. We can see in the Poems of Mehmet Akif that he prays to Allah through all these types of prayer. In addition, his most important prayers are the kavli ones. We can divide his kavli prayers into three. These are the small personal earthly prayers: and prayers that are for the Turkish nation and the entire Muslim world and the paryers that reflects his mystical side that embody and translates his divine love: Hiowever his most lyrical prayers are in the poems that he chants the divine love. 

Kelime anlamı olarak “istemek” mefhumunu ifade eden dua; ıstılahî olarak ihtiyaç diliyle, istidat diliyle ve şuur sahibi varlıkların diliyle Allah’a yalvarmak anlamlarına gelir. Cin ve insan gibi şuurlu varlıkların duası da “fiilî” ve “kavlî” olmak üzere ikiye ayrılır. Mehmet Akif’in şiirlerinde bu dua çeşitlerinin hemen hepsiyle Allah’a yalvarıldığını görürüz. Bununla birlikte onun en önemli duaları kavlî olanlardır. Akif’in kavlî dualarını da üçe ayırabiliriz. Bunlar: küçük, şahsî ve dünyevî işler için yapılan dualar; Türk milleti ve âlem-i İslam için yapılan dualar ve şairin mistik yönüne tercüman olan aşk-ı ilâhînin ifadesi mahiyetindeki dualardır. Fakat onun en lirik duaları, ilâhî aşkı terennüm ettiği manzumelerindedir.