Şehirsel Gelişmenin İstanbul Selleri Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

TUROĞLU H.

İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliği Sempozyumu 2010, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.46-56

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.46-56

Özet

İstanbul; sıklık ve şiddet özellikleri artış gösteren sel ve taşkın afetlerinden her geçen yıl daha fazla etkilenmekte ve meydana gelen sel ve taşkınlar daha büyük zararlara neden olmaktadır. Bu çalışmada; İstanbul’un sellerden zarar görebilirliği konusuna, mevcut eğim koşulları ile araziden faydalanma özellikleri dikkate alınarak ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri kullanılarak yaklaşımlarda bulunulması hedeflenmiştir. Mevcut eğim koşulları dikkate alınarak doğal su toplanma ve su akış yönlerinin belirlenmesi yapılmıştır. Böylece drenaj havzaları belirlenip, bu havzaları drene eden çizgisel akış kanalları modellenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile güncel araziden faydalanma özellikleri karşılaştırıldığında su toplanma havzaları ile doğal akış yönleri ve akış kanallarının araziden faydalanmadaki düzenlemeler ile örtüşmediği görülmektedir. İstanbul’da meydana gelen ve şehir selleri olarak tanımlanan sel afetinin bu farklılaşmanın doğal bir sonucu olduğu görülmektedir. İstanbul için şehir sellerinden korunma ve/veya zarar azaltmada; güncel araziden faydalanama özellikleri ile doğal su toplanma ve akış yönü modellemesi uyumunun sağlanması ve toplanan su miktarı hacimsel büyüklüğü ile kanal su taşıma kapasitesi uygunluğunun temin edilmesi gerekmektedir.