Türkel Minibaş’a Armağan: Kriz, Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi Seçme Yazılar


KARAGÖZ ÖZENÇ F.

Bir Kalkınma Reçetesi Olarak Dış Yardım: Türkiye’nin Verdiği Resmi Kalkınma Yardımlarının Değerlendirilmesi, Tahsin E., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.311-348, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Derin Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.311-348
  • Editörler: Tahsin E., Editör

Özet

Bu çalışmada, dış yardım akışlarının arkasındaki siyasi ve ekonomik nedenlerden hareketle, yükselen donör ülkelerin, gelişmiş Batılı ülkelere kıyasla yardım dağıtım kıstasları ele alınmakta ve Türkiye’nin, bu ülkeler arasındaki yeri ve yardım veren bir ülke olarak, GOÜ’lere dış yardım yönlendirmesinin arkasındaki temel sebepler ortaya konulmaktadır.

In this study, foreign aid allocation criteria of emerging donors in contrast to Western countries is discussed with respect to political and economic reasons behind foreign aid. As an aid-giving country,  Turkey's position amoung other donors and the main reasons behind its foreign aid allocation is stated.