TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİNDE DOĞU TÜRKİSTAN: FIRSATLAR, İMKÂNLAR, GELİŞMELER, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Creative Commons License

Kul Ö.

21. Yüzyılda İslâm Dünyasına Stratejik Bakış: Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Van, Turkey, 2 - 05 May 2017, pp.111-112

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111-112
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bildirimizde Doğu Türkistan siyasi tarihi üzerinde ayrıntılı durmamakla beraber, 1949’da vuku bulan ve günümüzde de devam etmekte olan Komünist tahakkümün bölge halkı üzerindeki uygulamalarına örnekler vererek sıkıntıları dile getirme gayreti içerisinde olacağız. Buna ilave olarak da meselenin Türkiye ile Çin arasında bir probleme mahal vermeden uluslararası ilişkiler bağlamında çözüm önerilerimizi tahlil edeceğiz.